ajax loader

K&K Navigation

IALA – Латерални знаци

Подход към фарватер, Разделителни линии, осеви знаци на морските пътища.

КАРДИНАЛНИ ЗНАЦИ

Плаващи знаци с еднакво значение за регион „А“ и регион „Б“

МОРСКА МИЛЯ

Морската карта, Географски координати, Морска миля.

Popular Posts

Плаващи знаци с еднакво значение за регион „А“ и регион „Б“

юли 8, 2015 Материали за курсиста