ajax loader

01

Имаме

– реалното разбиране от какво се нуждаете – ние сме действащи морски лица и цялата материя е пречупена от гледна точка на практическото прилагане на знанията.

– най-добрата зала за обучение в София – пособия, макети, нагледни материали съгласно изискванията на Националния Стандарт за провеждане на подготовка и изпит за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“.

– способностите да доведем до успешен край вашето първо морско приключение – ще превърнем обичта ви към морето в респект и вие ще акостирате безопасно на твърда земя даже и в бурното море, защото ние ви учим как да излизате от морето, а не как да влезете. Всички, включително и удавниците, са влезли, но са излезли само късметлиите и МОРЯЦИТЕ!

02

Нямаме

– Ограничения за времето на обучение – идвате когато можете, отивате си когато поискате. Ние ще се съобразим с вашите изисквания и темпове на усвояване.

– Ограничения за продължителност на курса – ще ви допуснем до изпит пред ИАМА, само ако сте готови за това.

– Ограничения в стила на преподаване – обучението е предимно индивидуално и напълно съобразено с особеностите на вашето възприемане – буквално вие казвате как най-добре учите, а ние го правим за вас.

Седем фута под кила и нека доброто време бъде с Вас!